scheldeloodsenkoor m.m.v HZO


Vacatures

Bestuur STICHTING HET ZEEUWS ORKEST is op zoek naar

vrijwillige bestuursleden (M/V).

Het Zeeuws Orkest:
Strijkers, hout- en koperblazers, een paukenist, diverse slagwerkers en een harpist.
Dat is de samenstelling van Het Zeeuws Orkest (HZO). Onder leiding van chef-dirigent Ivan Meylemans vormen 55 beroepsmusici en 20 ervaren en getalenteerde amateurs het enige semiprofessionele symfonieorkest in Nederland.

HZO wordt bestuurd door een stichtingsbestuur, bestaande uit 7 onbezoldigde bestuurders uit de regio Zeeland. Het bestuur is op zoek naar kandidaten voor de binnenkort vacante functies van voorzitter en bestuurssecretaris.

Van leden van het bestuur wordt gevraagd dat zij:

 • In staat zijn tot evenwichtige en objectieve belangenafweging;
 • Affiniteit hebben met klassieke muziek in het algemeen en HZO in het bijzonder (het kunnen bespelen van een instrument is hierbij geen voorwaarde);
 • Kennis en ervaring hebben met de specifieke aspecten van de (vacante) functie;
 • Beschikken over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Inzicht hebben in bestuurlijke en organisatorische processen;
 • Open staan voor ontwikkelingen in de culturele sector en bereid zijn daarop, als vernieuweer, proactief en reactief in te spelen;

Naast deze competenties wordt van de voorzitter tevens verlangd dat hij / zij:

 • Een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid is;
 • Inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen;
 • In staat is vergaderingen adequaat te leiden;
 • Beschikt over (goede) discussie- en communicatieve vaardigheden;
 • In staat is, het orkest extern aansprekend uit te dragen.

Van de bestuurssecretaris wordt naast de algemene competenties verlangd, dat hij / zij:

 • Vaardig is in schriftelijke communicatie;
 • Accuraat is bij formulering en voortgangsbewaking van genomen bestuursbesluiten;
 • Beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Meer dan gemiddeld kennis en inzicht heeft in juridische en bestuurlijk-juridische aangelegenheden.

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging, maar hebben recht op een redelijke onkostenvergoeding op declaratiebasis.
Informatie over HZO, een meer uitgebreide profielschets van het bestuur, de huidige bestuurssamenstelling en een functieprofiel van de voorzitter en de secretaris kunt u vinden op deze website.

Heeft u belangstelling of wenst u meer informatie, neem dan contact op met de bestuurssecretaris:
e-mail: brouwerh@zeelandnet.nl of met het Bureausecretariaat: secretariaat@zeeuwsorkest.nl of 0118-628204 (ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Verwacht…

  Hannes Minnaar in Mozart Pianoconcert nr 22. Najaar 2017

  – 9 nov Goes
  – 10 nov Zierikzee
  – 12 nov Middelburg

 • Luister naar de opname van 12 maart

 • Tweets Het Zeeuws Orkest

 • Nieuws